Frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta oss.

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.

DrömKåken Tel: 0241-15481

 

Gårn´Tel: 0241-15153

 

Fritidsledare Caroline Låås

Tel. 0241-15224

caroline.laas@gagnef.se

 

Fritidsledare Maria Eriksson

Tel. 0241-15484

maria.a.eriksson@gagnef.se

 

Fritidsl. Emma N Eldmarker 

Tel. 0241-15480

emma.nilsson.eldmarker@gagnef.se

 

Fritdsledare Gustav Hammarin

Tel. 0241-15398

gustav.hammarin@gagnef.se